LEKEN
5-6 augusti, 2023

I år var det performance och workshops med konstnärerna
Josefin Andersson, Anna Johansson, Natasja Loutchko, Sofia Priftis & Ruben Wätte

Lekens universum är stort. Det är en plats där vi kan utforska oss själva och stiga in i det lustfyllda, transformativa och allvarliga. Från 1970-talet till slutet av 90-talet drevs det under somrarna scoutverksamhet på Mörby gård ute på Ornö. Barn fick möjlighet att uppleva samhörighet genom lek och praktiska övningar ute i skärgårdsmiljön. Sommarens utställning knyter an till gårdens historia som en plats för roliga, utmanande äventyr och gemenskap. LEKEN är tänkt som en scen. En uppmaning och hyllning till lekfullhetens förmåga att som kraft förändra på oanade sätt. Två citat av den amerikanska science -fiction och fantasyförfattaren Ursula K. Le Guin har varit inspirationskälla i arbetet med utställningen. För det första har hon har på ett slående sätt beskrivit fantasin och inbillningen som lekens kärna, som en kraft som kan förändra på oanade sätt, med orden:

“Min fantasi gör mig till en människa och den gör mig till en dåre; den ger mig hela världen, och förvisar mig från den”.

Hon har också pekat på att lekens potential verkligen kommer fram när individen vågar kasta sig ut och förlora sig själv, med formuleringen:

"För att hitta en ny värld kanske du måste ha förlorat en. Kanske måste du gå vilse. Förnyelsens dans, dansen som skapade världen, dansades alltid här i utkanten av saker, på randen, på den dimmiga kusten”

Josefin Andersson, Vuxit ur alla skor, eld
Josefin Andersson, Vuxit ur alla skor, eld
Josefin Andersson, Vuxit ur alla skor, eld
Josefin Andersson, Vuxit ur alla skor, eld
Anna Johansson med Linda Blomqvist, REPLAY
Anna Johansson med Linda Blomqvist, REPLAY
Anna Johansson med Linda Blomqvist, REPLAY
Anna Johansson med Linda Blomqvist, REPLAY
Sofia Priftis och Ruben Wätte Anarkistisk workshop
Sofia Priftis och Ruben Wätte Anarkistisk workshop
Sofia Priftis och Ruben Wättes anarkistiska workshop under LEKEN
Anna Johansson med Linda Blomqvist, REPLAY
Anna Johansson med Linda Blomqvist, REPLAY
Anna Johansson med Linda Blomqvist, REPLAY
Sofia Priftis, Rörelsen
Sofia Priftis, Rörelsen
Sofia Priftis, Rörelsen
Sofia Priftis, Rörelsen
Sofia Priftis, Rörelsen
Josefin Andersson, Vuxit ur alla skor, eld
Josefin Andersson, Vuxit ur alla skor, eld
Natasja Loutchko, happy hard cute play
Natasja Loutchko, happy hard cute play
Natasja Loutchko, happy hard cute play
Natasja Loutchko, happy hard cute play
Sofia Priftis och Ruben Wätte Anarkistisk workshop dag I
Sofia Priftis och Ruben Wätte Anarkistisk workshop dag I
Sofia Priftis och Ruben Wätte Anarkistisk workshop dag II
Sofia Priftis och Ruben Wätte Anarkistisk workshop dag II
Sofia Priftis och Ruben Wätte Anarkistisk workshop dag II
Sofia Priftis och Ruben Wätte Anarkistisk workshop dag II