LEKEN


5-6 augusti 2023, Mörby gård konst

Josefin Andersson, Anna Johansson, Natasja Loutchko, Sofia Priftis & Ruben Wätte

Program 5-6 Augusti

Anarkistisk workshop som passar alla åldrar drop- in mellan kl 14:00-18:00 lördag och söndag.
Med konstnärerna Sofia Priftis och Ruben Wätte

Josefin Andersson
Performance ”vuxit ur alla skor, eld” kl 15:00

Anna Johansson och Linda Blomqvist
Performance "REPLAY" med kl 17.00

I studion Natasja Loutchko "happy hard cute play"

Lekens universum är stort. Det är en plats där vi kan utforska oss själva och stiga in i det lustfyllda, transformativa och allvarliga. Från 1970-talet till slutet av 90-talet drevs det under somrarna scoutverksamhet på Mörby gård ute på Ornö. Barn fick möjlighet att uppleva samhörighet genom lek och praktiska övningar ute i skärgårdsmiljön. Sommarens utställning knyter an till gårdens historia som en plats för roliga, utmanande äventyr och gemenskap. LEKEN är tänkt som en scen. En uppmaning och hyllning till lekfullhetens förmåga att som kraft förändra på oanade sätt. Två citat av den amerikanska science -fiction och fantasyförfattaren Ursula K. Le Guin har varit inspirationskälla i arbetet med utställningen. För det första har hon har på ett slående sätt beskrivit fantasin och inbillningen som lekens kärna, som en kraft som kan förändra på oanade sätt, med orden:

“Min fantasi gör mig till en människa och den gör mig till en dåre; den ger mig hela världen, och förvisar mig från den”.

Hon har också pekat på att lekens potential verkligen kommer fram när individen vågar kasta sig ut och förlora sig själv, med formuleringen:

"För att hitta en ny värld kanske du måste ha förlorat en. Kanske måste du gå vilse. Förnyelsens dans, dansen som skapade världen, dansades alltid här i utkanten av saker, på randen, på den dimmiga kusten”

Tack till Region Stockholm och Haninge kommun och Haninge Konsthall för stöd

Foto: Ruben Wätte