Under Huden av Inger Wold Lund, 2021

Under Huden var del av MÖRBY GÅRD KONST 2021